Ekologiska produkter | Vad innebär ekologiskt?

Join the conversation

Här på BULK POWDERS™ har vi spenderat mycket tid på att hitta ekologiska produkter av högsta kvalitet. Ekologiska produkter blir allt mer populära och påverkar både vårt eget välmående och naturen positivt… Men vad innebär det egentligen att en produkt är ekologisk?

Definitionen av ekologiska produkter enligt certifieringsorganisationen Soil Association är ”livsmedel som produceras med miljö- och djurvänliga jordbruksmetoder på ekologiska gårdar med högsta kvalitet från produktion till slutleverans”. Detta begrepp innebär att flera lagstadgade punkter ska följa för att ett livsmedel ska få märkas som ekologiskt.

För att livsmedel ska få märkas som ekologiska måste minst 95% av ingredienserna I produkten vara av ekologiskt ursprung. Även jordbruksprocessen måste vara ekologisk, eftersom detta påverkar resultatet av den färdiga produkten. Konstgjorda gödselmedel är förbjudna och lantbrukare använder istället andra metoder för att säkerställa att jorden är bördig – såsom roterande grödor, naturlig kompost, gödsel och klöver. Det finns strikta lagstadgade regler som ska följas av ekologiska bonder, dessa regler har en tydlig betoning på miljö, djurhållning och växthantering. Det är även viktigt att jordbrukarna som framställer ekologiska produkter använder sig av de bästa jordbruksmetoderna för en klimatvänlig produktion. Gödselmedel, bekämpningsmedel och icke-ekologisk livsmedelsproduktion anses bidra till klimatförändringar och är inte tillåtna vid framtagning av ekologiska produkter. Det har uppskattats att ekologiskt jordbruk minskar utsläppen med hela 23%, enligt den ekologiska certifieringsorganisationen Soil Association.

Dessa krav ska följas av ekologiska jordbruk enligt Soil Association:

  • Konstgjorda kemiska gödselmedel är förbjudna – istället ska ekologiska bönder odla och hantera en blandning av grödor och gödsla med ekologiskt material såsom kompost eller gödsel. Bönderna ska även använda sig av klöver att reducera och förbättra kvävenivåerna i luften.
  • Det finns stränga restriktioner för bekämpningsmedel. Ekologiska bönder ska använda sig av plantering i näringsrik jord för att odla starka, friska grödor och ha frigående boskapsdjur att säkerställa djurens välmående samt hjälpa till att minska uppkomsten av skadedjur och sjukdomar.
  • Djurhållning är en av de viktigaste delarna för framställandet av ekologiska produkter och ett frigående liv för djuren är nödvändigt för att få den ekologiska kvalitetsmärkningen.
  • En mångfald av grödor och boskapsdjur är viktigt i ekologiska jordbruk. Detta hjälper till att bryta cykler av skadedjur och sjukdomar och leder till ökat fertilitet bland växter och djur samtidigt som det tillför näring i jorden samt slutprodukterna
  • Rutinmässig användning av kemikalier, antibiotika och bekämpningsmedel är förbjudet – i stället ska ekologiska bönder använda sig av förebyggande metoder som att flytta boskapsdjuren till nya betesmarker och ha mindre flockar.
  • Genetiskt modifierade (GM) grödor och ingredienser är förbjudna.

Den ekologiska standarden säkerställer inte enbart hur råvarorna odlas – det sträcker sig även till hur de produceras, hanteras och förpackas. Produktionsprocesser kontrolleras regelbundet för att säkerställa att framtagningsprocessen till slutleverans sker av högsta kvalitet. Inga starka kemikalier får tillföras till slutprodukten och en säker och naturlig tillverkningsprocess krävs för att få den ekologiska märkningen. Här på BULK POWDERS™ hittar du flera  naturliga och ekologiska produkter av högsta kvalitét, med denna kvalitetsgaranti. Några av våra mest populära ekologiska produkter är:

Ekologiska produkter har även krav på paketering och märkning och vi är stolta att ha den ekologiska certifieringsorganisationen Soil Associations märkning på alla våra ekologiska produkter. Denna märkning innebär att produkterna är 100% garanterat ekologiska och håller högsta kvalitet från tillverkning till slutleverans hem till just dig.

Comments are closed.