Produkty Organiczne | Co Właściwie Oznacza Określenie Organic?

Przyłącz się do konwersacji

BULK POWDERS™ poświęciło nieco czasu na rozwój Nowych Produktów w celu pozyskania organicznych składników oraz preparatów. Nie tylko dlatego, że wierzymy w produkty organiczne, ale również ze względu na wysoką jakość Organic Products, stworzonych dzięki wykorzystaniu imponujących procesów produkcyjnych w celu utrzymania wysokiej jakości produktów odżywczych – zachowanie integralności organicznych.

Produkty Organic stają się coraz bardziej dostępne… ale co to właściwie znaczy, że są one organiczne?

Definicja organic food według The Soil Association – jest to żywność wyprodukowana przy użyciu przyjaznych dla środowiska oraz zwierząt metod uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Metody te są określone prawnie i wszelka żywność sprzedawana jako ‘organiczna’ musi ściśle ich przestrzegać.

Aby żywność mogła być oznakowana jako organiczna (organic), musi zawierać co najmniej 95% składników, które są pochodzenia organicznego. Proces produkcji musi być organiczny, jako że będzie on ostatecznie wpływał na gotowy produkt. Nawozy sztuczne są zakazane, a rolnicy stosują różne metody, aby upewnić się, że gleba jest żyzna – takie jak rotacja upraw, używanie kompostu, obornika i koniczyny.

Istnieją ścisłe zasady dla rolników zajmujących się uprawą organiczną (znane jako standardy), które kładą duży nacisk na środowisko i przyrodę. Rolnicy są proszeni o bardziej holistyczne podejście do rolnictwa, stosując bardziej naturalne procesy, które promują pozytywną, zdrową ekologię w gospodarstwie.

Standardy organiczne mają również na celu promowanie najlepszych metod uprawy, jeżeli chodzi o produkcję żywości przyjaznej dla klimatu. Nawozy, pestycydy i nieorganiczne procesy produkcji żywności mogą przyczynić się do zmian klimatu. The Soil Association szacuje, że jeśli rolnictwo ‘organiczne’ byłoby powszechną praktyką w Wielkiej Brytanii, mogłoby to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie o 23%.

The Soil Association, zasady rolnictwa ekologicznego:

  • sztuczne nawozy chemiczne są zakazane – zamiast tego rolnicy ekologiczni mają rozwijać zdrowe, żyzne gleby poprzez uprawę, rotację mieszanki roślin, dodawanie substancji organicznych, takich jak kompost lub obornik, korzystanie z koniczyny w celu wiązania azotu atmosferycznego
  • pestycydy są ściśle ograniczone – zamiast tego rolnicy ekologiczni mają rozwijać gleby bogate w składniki odżywcze dla silnego wzrostu, zdrowe rośliny, zwierzęta na wolnym wybiegu, co pomoże kontrolować szkodniki i choroby
  • dobrostan zwierząt jest sercem systemu, a życie na wolnym wybiegu dla zwierząt gospodarskich jest gwaratnowane
  • różnorodność upraw i zwierząt hodowanych na farmie, rotacja wokół gospodarstwa przez kilka sezonów, w tym okresy w których ziemia leży odłogiem. Takie mieszane rolnictwo pomaga przerwać cykle chorób, szkodników i buduje żyzność gleby  
  • rutynowe stosowanie leków, antybiotyków jest zakazane – zamiast tego rolnicy używają metod prewencyjnych, takich jak wypuszczanie zwierząt na świeże pastwiska i utrzymywanie stad mniejszych rozmiarów.
  • zmodyfikowane genetycznie (GM) rośliny i składniki są zakazane

Standardy organic mają zastosowanie nie tylko jeżeli chodzi o sposób, w który składniki są uprawiane – rozciągają się one również na sposoby produkcji oraz pakowania. Procesy produkcyjne są ściśle kontrolowane, aby zapewnić, że nie wystąpiło zanieczyszczenie z nieorganicznych produktów, że do produktów nie wprowadzono chemikaliów oraz aby zapewnić, że proces produkcji został przeprowadzony prawidłowo.

Produkty organic wymagają starannego pakowania oraz odpowiednich etykiet. Nasza firma z dumą prezentuje logo The Soil Association na wszystkich naszych Organicznych Produktach. Jest to obowiązkowym elementem procesu organic, tak jak widoczne logo EU Organic Standard, kod certyfikacji dla produktów organicznych oraz niektóre informacje o pochodzeniu rolniczym produktu.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.