Nå Dine Mål Med SMART Goals

smart goals

Hvis du før har prøvet at opnå resultater, men du er fejlet gang på gang, så kunne SMART goals være en hjælp. Akronymet SMART dækker over 5 dele af målsætning der hænger sammen og forstærker hinanden og gør at du har større sandsynlighed for succes.

De 5 forskellige komponenter er at et mål skal være:

  • Specifikt
  • Målbart
  • Attainable (Opnåligt)
  • Realistisk
  • Tidshorisont

Hvert af disse komponenter er krav til det mål du sætter dig. Eller rettere krav til dig om at du sætter dig nogle mål, der har disse komponenter.

Lad os gennemgå de 5 komponenter i nærmere detalje.

Specifikt

 

Det vigtigste er at sætte sig et mål, der er præcist og specifikt formuleret. Jo mere specifikt du kan gøre målet, jo større er chancen for succes. I stedet for at sige “jeg skal tabe mig”, så sig “jeg skal tabe mig 10 cm om livet” eller “jeg skal reducere min fedtprocent med 5%”. Når du når dit mål, så kan du formulere et nyt mål. Hvis du allerede har en Personlig Træner, så bør de være indviet i dine planer, evt. hjælpe dig med at formulere dem helt specifikt og være med på at arbejde hen mod dem. Hvis de ikke kan eller vil dette, bør du overveje en ny træner.

Målbart

Tænk over hvordan du måler dine fremskridt. Dette kan gøre på mange forskellige måder. Fra målinger og vejninger 2 gange om ugen til løbende at tage fremskridtsbilleder. Uanset hvordan du gør det, så sørg for at du kan måle og følge din vej mod målet og løbende noterer dig resultaterne.

ATTAINABLE – Opnåligt

Sørg for at du har sat dig et mål der er opnåligt og start i det små. Det er godt både at have mål med en kort og en lang tidshorisont, men dit primære fokus bør være på målene med den korte tidshorisont, da det er disse, der baner vejen frem mod de langsigtede mål. Ved at sætte dig kortsigtede mål og opnå disse, er man langt mere tilbøjelig til at opnå de langsigtede mål med tiden. Kortsigtede, opnålige mål er virkeligt vigtige!

REALISTISK

Der er ingen grund til at snyde sig selv. Sæt realistiske mål, du virkeligt tror på du kan nå. Hvis man sætter ekstreme eller urealistiske mål, så ender man bare med ikke at nå dem og man bliver demotiveret. Ved at sætte realistiske mål, er man langt mere motiveret for at nå dem og man arbejder derfor endnu hårdere.

TID

Der altid for lidt tid. Men netop derfor bør dine mål (både på kort sigt og langt sigt) have en deadline. Ellers er der en stor risiko for at det hele bare ender med at blive ønsketænkning. Når du har klarlagt dit mål, så sæt en deadline for hvornår du vil nå dette mål. Igen skal deadlinen være realistisk, men omvendt skal den heller ikke være så langt ude i fremtiden, at man bare lader det hele falde til jorden.

Hvis du overholder ovenstående 5 punkter (at mål skal være specifikke, målbare, opnålige (både på kort sigt og langt sigt), realistiske og have en deadline), så er du godt på vej mod at opnå dem. Hvis du løbende justerer disse mål efterhånden som du opnår dem, så er der ikke noget der kan stå i vejen for at du når derhen hvor du vil!

Om forfatteren:

Sasha Green arbejder som Personlig Træner, Fitness model og har en bachelor grad i psykologi. Han går meget op i at handlinger følger ord og lever derfor efter de samme råd han giver sine klienter i fitbygreen.com, der er baseret i London.

Kunne du lide denne artikel?

Tak for din feedback