D-Vitamin Mangel I Hollandske Elite Atleter – 2200 IU D3 Er Nok

d3 vitamin mangel

D-Vitamin mangel er jo det nye sorte og “er man i underskud, så er det grunden til alle ens dårligdomme”.

Helt så slemt er det nok ikke, men det skader ihvertfald ikke at være opmærksom på ens D-vitamin almentilstand og at gøre noget ved den i de mørke måneder med et D3 Vitamin kosttilskud.

Specielt hos hårdt trænende personer kan niveauerne være lave, også ved tilstrækkeligt indtag af D-vitamin via kosten!

En nylig hollandsk undersøgelse giver lidt flere detaljer om hvor udbredt problemet kan være og hvad man skal gøre ved det.

FORSØGET

Forsøget startede i marts og løb 1 år.

Der blev udvalgt 132 elite atleter. Disse atleter var på OL-niveau, så der blev trænet rigtigt hårdt.

Af disse havde 70% D-vitamin mangel. D-vitamin mangel defineres som at ens 25(OH)D blodkoncentration ligger under 50 nmol/l. Mangelfuldt D-vitamin niveau er 50-75 og tilstrækkeligt ligger over 75.

Det bemærkedes, at atleternes indhold af D-vitamin i kosten ikke havde nogen sammenhæng med om de var i mangel eller ej.

Atleterne med D-vitamin mangel blev herefter delt op i 3 grupper, hvor de fik henholdsvis 400 IU, 1100 IU og 2200 IU D3 Vitamin oralt dagligt.

Der blev herefter taget blodprøver hver 3. måned og der blev sammenlignet med kontrolgruppen af atleter der ikke var i mangel (under 75 nmol/l).

RESULTATERNE

For kontrolgruppen steg D-vitamin niveauerne støt hen over sommeren. Fra ca. 90 nmol/l til 125 nmol/l i august/september for herefter at dale ned til 90 igen.

Atleterne der tog 2200 IU dagligt forbedrede hurtigst deres D-vitamin niveauer og nåede op på tilstrækkeligt niveau (over 75) i løbet af 2 måneder, hvor de andre grupper var ca. 3 måneder om det.

I løbet af et halvt års tid nåede niveauet op på ca. 125-140 nmol/l for 2200 IU gruppen, hvor den lå på ca. 110 nmol/l for de 2 andre grupper.

Ved 2200 IU gruppen blev dosen sat ned til 400 IU, når niveauet nåede over 125 nmol/l, da dette anses for at være den øvre normalgrænse.

OG HVAD SÅ?

D-vitamin mangel er udbredt blandt atleter, ca 70%, og niveauerne er uafhængige af kost.

Ved at supplere med 400 IU eller 1100 IU kan man nemt opnå næsten samme blodkocentration som personer med normalt D-vitamin niveau, vel og mærke uden at overskride normalgrænserne.

Forskellen mellem 400 IU og 1100 IU er minimale, så man kan med fordel vælge at supplere med 400 IU D3 Vitamin Vitamin dagligt eller 1100 IU, hvis det passer bedre med ens nuværende kosttilskudsprotokol. Alternativt kan man supplere med en større dosis hver 2. eller 3. dag, hvis man kun har adgang til produkter med højere dosis.

Husk at kigge på den multivitamin du tager dagligt. Her burde der også være D3 vitamin i, i doser der ville passe til ovenstående scenarie. Vores Multivitamin Kompleks indeholder 1000 IU om dagen.

Kilde:

https://www.nature.com/ejcn/journal/v70/n9/full/ejcn2016133a.html

Kunne du lide denne artikel?

Tak for din feedback